bolig

Hvilket nummer har du til en opskrivning i en boligafdeling?

Hvilket nummer har du til en opskrivning i en boligafdeling?

Når lejeboliger bliver ledige, så ser man på – medmindre der er specifikke krav til udlejning til bestemte typer af mennesker – hvem der har skrevet sig op til denne type boliger i denne afdeling eller bare boligtype generelt.

Og så ser man meget groft på, hvem der har det laveste nummer (ligesom at være forrest i køen), som der så får tilbudt boligen, hvis man er aktiv på den liste.

For man kan bare være inaktiv på den liste, hvis man ikke aktivt leder efter en bolig i området, men det kan (måske) komme på tale senere, men ved at være skrevet op på listen, så opbygger man anciennitet til at komme forrest i køen.

Som regel får alle de aktive på listen tilbudt boligen, men det er så dem med det laveste nummer, der har rettighed til boligen først, hvis de takker ja til den, og så oparbejder man sig ellers tættere på de højere numre, indtil der er en, der takker ja til boligen.

Har du et lavt eller højt nummer til boligen?

Hvis du lige har tilmeldt dig denne venteliste til boligen, som man kalder den opskrivning, så svarer det til at stille sig bagerst i køen, og så har man det højeste nummer.

Skriver en anden sig op lige efter dig, så får vedkommende/de et nummer, der er højere end dit.

Jo længere du har været skrevet op, jo mere anciennitet har du, og så kan du få lavere numre med tiden.

Det kan som regel tage flere år, hvis man bor i et attraktivt sted i landet, hvor mange gerne vil bo, hvorfor mange forældre skriver deres børn op, næsten lige fra de bliver født.

Hvis man vil sikre sig en større chance for at få en ledig bolig, så bør man udvide ens søgekriterier til at gælde flere boliger.

Megen af denne information bør du kunne omsætte til brugbar viden på https://www.nrsb-boligselskab.dk/