led skilte

LED skilte skal virkelig sættes perfekt op

LED skilte skal virkelig sættes perfekt op

Du kan lige se scenariet for dig:

En person kommer sagesløst gående nedenfor din forretning, hvor du har hængt et stort og flot facadeskilt højt oppe over gadeplanet og faktisk så langt ude fra din forretning, at det hænger mere eller mindre over fortorvet – i hvert fald den del, hvor man går tættest på husene.

Så knækker der blot en enkelt skrue, og dit LED skilt falder ned i den ene side og svinger ind i en person og rammer vedkommende i ryggen.

Det kan føre skader med sig, måske nedsat arbejdsfunktion, invalidering, og du kan ende med at blive sagsøgt af vedkommende.

Forestil dig så lige, hvis udfaldet havde været døden, eller hele skiltet var faldet ned i en barnevogn.

Bare tanken, og det isner koldt ned ad ryggen på en.

Nu tænker man måske, at det da ikke er tænkeligt, at det kan ske, men der eksisterer jo en minimal chance for, at det faktisk er reelt, at det kan ske.

Dette skal for alt i verden undgås, for selv hvis vi siger, at det falder ned, og der ikke sker andet, end at dit LED skilt går i stykker, så du må have et nyt, og der er kommer mindre skader på din facade, så kan det også medføre, at Arbejdstilsynet kigger forbi og lukker din butik ned.

Selv hvis det kun er midlertidigt, at du må lukke, kan det jo eventuelt betyde døden for din forretning, fordi det var essentielt med indtægten i den periode.

Så når du sætter LED skilte op, så sæt rigeligt med skruer i det og tjek efter, at det sidder forsvarligt på plads og ikke lader sig rokke – også selv hvis der kommer stormvejr.

Kontroller løbende, om LED skiltet sidder godt nok fast og forhør dig eventuelt hos andre, hvad de har af erfaringer med at sætte LED skilte godt nok op.